โครงสร้าง HW-H ทรงโมเดิร์น ขนาด 20×50 ด้านหน้าสูง 10 เมตร ด้านหลังสูง 8 เมตร หน้างานสระบุรี สร้างโรงงาน

โครงสร้าง HW-H ทรงโมเดิร์น ขนาด 20x50 ด้านหน้าสูง 10 เมตร ด้านหลังสูง 8 เมตร หน้างานสระบุรี สร้างโรงงาน

ส่งมอบงาน 5 ตุลาคม 2564 โครงสร้าง HW-H ทรงโมเดิร์น ขนาด 20×50 ด้านหน้าสูง 10 เมตร ด้านหลังสูง 8 เมตร หน้างานสระบุรี ราคา 3.25 ล้านบาทใช้เวลาติดตั้งเฉพาะโครงสร้าง 35 วัน

th Thai
X