Warehouse แบบ Cold Form เหล็กกาวาไนซ์ หรือเหล็กรีดเย็น

เหมาะสำหรับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 4-6 เมตร การวางช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร
ความกว้างของอาคารไม่เกิน 15 เมตร (ไม่สามารถมีชั้นลอยได้) สามารถประหยัดทั้งโครงสร้างและงานพื้น

th Thai
X